BIO


Dariusz Fluder ( vel. Darius von Fluder)
Urodził się w 1977 roku w Kozach koło Bielska-Białej, gdzie mieszkał do 1989 roku, by powrócić do miejsca urodzenia. Wtedy właśnie, w ramach zagospodarowania wolnego czasu, odkrył i zaczął rozwijać zdolności manualne-zarówno techniczne, jak i stricte plastyczne. Posługując się różnorodnymi narzędziami i materiami, od spawarki i stali przez ołówek aż do mas rzeźbiarskich, przekuwał wytwory wyobraźni w prace twórcze.
O jego kreatywności i wszechstronności świadczy wachlarz profesji, jakimi się parał lub w kierunku których kształcił. Z zawodu jest bowiem etnologiem, ekonomistą, elektronikiem, rzeźbiarzem i metaloplastykiem. Zawiła ścieżka zawodowa doprowadziła do założenia firmy ethnoArt, a następnie do podjęcia pracy w wolnym zawodzie.
Twórczość Dariusza Fluder ma charakter dekoracyjny, często użytkowy. Wykonuje rzeźby i płaskorzeźby z gliny, stali, drewna i ulubionego tworzywa – blachy. Właśnie z tego materiału w połączeniu ze swoistym sposobem spawania wypracował własny, niepowtarzalny styl rzeźby w metalu (ang. welded sculpture). Robi też maski etniczne, lampy, zegary, obramowania luster, stoły czy meble. Fascynują go realizacje monumentalne, stanowiące część architektury przestrzeni czy obiektów.
Z ostatnią z wymienionych form twórczości Dariusza Fluder spotkać można w Bielsku-Białej. Kamienicę, w której znajduje się jedna z popularnych kawiarni, zdobi efektowna fasada, wykonana z przekutej blachy. Tą samą metodą – z wykutych na zimno i zespawanych blach pochodzących często z recyklingu – wykonuje również unikatowe rzeźby.
Ważna w twórczości Dariusza Fluder jest ceramika. Część form rzeźbiarskich została zrobiona z gliny szamotowej, jak choćby kolekcja etnicznych masek. Innymi przykładami prac ceramicznych są płaskorzeźby przedstawiające panteon bóstw słowiańskich.
Główną inspirację stanowi dla Dariusz Fluder sztuka etniczna i mitologie. Sięga również po motywy regionalne. Wzoruje się na znaleziskach archeologicznych z dawnych osad słowiańskich. Interesuje go odleglejsza kulturowo, egzotyczna sztuka rdzennych plemion Oceanii, Afryki i Ameryki Północnej. Fascynuje twórczość Leonarda da Vinci, Michała Anioła i Pabla Picasso. Prace artysty znalazły uznanie wśród klientów i kolekcjonerów z Europy, Australii i Ameryki Północnej.
Tak rozmaite zainteresowania, metaloplastyczne technologie i odważne łączenie tworzyw dają twórcy szerokie możliwości artystycznego wyrazu.

Sabina Piskorek-Oczko