BIO


Dariusz Fluder ( vel. Darius von Fluder)
Urodził się w 1977 roku w Kozach koło Bielska-Białej, gdzie mieszkał do 1989 roku, by powrócić do miejsca urodzenia. Wtedy właśnie, w ramach zagospodarowania wolnego czasu, odkrył i zaczął rozwijać zdolności manualne-zarówno techniczne, jak i stricte plastyczne. Posługując się różnorodnymi narzędziami i materiami, od spawarki i stali przez ołówek aż do mas rzeźbiarskich, przekuwał wytwory wyobraźni w prace twórcze.
O jego kreatywności i wszechstronności świadczy wachlarz profesji, jakimi się parał lub w kierunku których kształcił. Z zawodu jest bowiem etnologiem, ekonomistą, elektronikiem, rzeźbiarzem i metaloplastykiem. Zawiła ścieżka zawodowa doprowadziła do założenia firmy ethnoArt, a następnie do podjęcia pracy w wolnym zawodzie.
Twórczość Dariusza Fluder ma charakter dekoracyjny, często użytkowy. Wykonuje rzeźby i płaskorzeźby z gliny, stali, drewna i ulubionego tworzywa – blachy. Robi też maski etniczne, lampy, zegary, obramowania luster. Fascynują go realizacje monumentalne, takie jak zdobienia elewacji budynków.
Z ostatnią z wymienionych form twórczości Dariusza Fluder spotkać można w Bielsku-Białej. Kamienicę, w której znajduje się jedna z popularnych kawiarni, zdobi efektowna fasada, wykonana z przekutej blachy. Tą samą metodą – z wykutych na zimno i zespawanych blach pochodzących często z recyklingu – wykonuje również wiele rzeźb i płaskorzeźb.
Ważna w twórczości Dariusza Fluder jest ceramika. Część form rzeźbiarskich została zrobiona z gliny szamotowej, jak choćby kolekcja etnicznych masek. Innymi przykładami prac ceramicznych są płaskorzeźby przedstawiające panteon bóstw słowiańskich.
Główną inspirację stanowi dla Dariusz Fluder sztuka etniczna. Sięga również po motywy regionalne, takie jak maski diabłów nawiązujące do Żywieckich Godów. Wzoruje się na znaleziskach archeologicznych z dawnych osad słowiańskich. Interesuje go odleglejsza kulturowo, egzotyczna sztuka plemion afrykańskich i północnoamerykańskich. Fascynuje twórczość Leonarda da Vinci, Michała Anioła i Pabla Picasso.
Tak rozmaite zainteresowania, metaloplastyczne technologie i odważne łączenie tworzyw dają twórcy szerokie możliwości artystycznego wyrazu

Sabina Piskorek-Oczko